Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Summary: V posledních letech v českých lesích masivně odumírá borovice lesní, čímž je završeno její mnohaleté chřadnutí. Předpokládanou příčinou je snížená dostupnost vláhy, která snížila její odolnost vůči houbovým patogenům. Na druhou stranu, borovice lesní prospívá i na extrémně suchých lokalitách ruské stepi. Kombinací dendrochronologie (se zahrnutím kvantitativní anatomie) a ekofyziologie zjistíme, jak sucho ovlivňuje vitalitu borovice a jak se odráží v morfologii cévic. Spojení kvantitativní anatomie s dendrochronologií umožní zpřesnit stanovení období výskytu a intenzity sucha. Srovnání lokalit v odlišných podmínkách v Česku a v Rusku odhalí plasticitu borovice lesní ve vztahu k suchu. Výsledky manipulativních experimentů ve skleníku i v lese použijeme ke kalibraci dendrochronologického modelu. Z vývrtů odebraných z chřadnoucích borovic v ČR a pomocí VS modelu zdokonaleného výsledky manipulativních experimentů stanovíme, kdy a za jakých podmínek začaly borovice chřadnout a zjistíme tak limity tolerance borovice ke zvyšující se intenzitě sucha.

There are no limitations of the topic