Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Praktický controlling v lesním a dřevozpracujícím podniku
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je ověřit na případové studii schopnost studenta použít nástroje controllingu při řízení lesního, resp. dřevozpracujícího podniku. Mezi použitými postupy budou operativní i strategické nástroje controllingu. Na základě zjištěných výsledků budou interpretovány zjištěné odchylky a navržena vhodná provozní opatření pro dosažení podnikových cílů. podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství
N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva-- neomezeno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.