Prehľad vypísaných tém - Zahradnická fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechniky zeleně - ZF
Max. počet študentov:
2
Navrhol: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Abstrakt:
Cíl práce: ZaKA - zpracovat návrh obnovy funkčnosti vegetačních prvků (VP)ve vybrané památce zahradního umění (PZU), či její části; ZKR - zpracovat podklady pro obnovu funkčnosti VP... Obsah práce: (1) ZaKA + ZKR - stručná kritická rešerše dané problematiky: (a) základní terminologie, (b) systém péče o památky zahradního umění (PZU) v ČR a jeho nástroje, (c) uměleckohistorická, biologická a technologická východiska péče (v širokém slova smyslu) o VP v PZU, (d) metodické postupy při obnově funkčnosti vegetačních prvků v PZU. (2) ZaKA + ZKR - ve zvoleném objektu uskutečnit relevantní průzkumy a rozbory, především: (a) umělecko-historického vývoje objektu, (b) programu, provozu a kompozice, (c) stavu vegetačních prvků a dalších kompozičních prvků, (d) majetkoprávních otázek, (e) zajištění péče o objekt, případně i dalších aspektů. (3) jen ZaKA - zpracovat (a) návrh programu, provozu a kompozice daného objektu a (b) návrh pěstebních a obnovných opatření pro jeho vegetační prvky v dokumentaci pro provedení stavby.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.