Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Abstrakt: Procesy spojené se zemědělskou výrobou a provozem techniky vyžadují rozsáhlé datové a logistické zázemí s vysokým stupněm automatizace. Práce se zaměří na analýzu vybraných logistických procesů a následný návrh jejich automatizace a monitorování z pohledu nasazení autonomních výrobních systémů a uzlů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ZS Zemědělská specializace