Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Summary: Procesy spojené se zemědělskou výrobou a provozem techniky vyžadují rozsáhlé datové a logistické zázemí s vysokým stupněm automatizace. Práce se zaměří na analýzu vybraných logistických procesů a následný návrh jejich automatizace a monitorování z pohledu nasazení autonomních výrobních systémů a uzlů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AS Agricultural Specialization