Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Abstrakt: Procesy spojené se zemědělskou výrobou a provozem techniky vyžadují rozsáhlé datové a logistické zázemí s vysokým stupněm automatizace. Práce se zaměří na analýzu vybraných logistických procesů a následný návrh jejich automatizace a monitorování z pohledu nasazení autonomních výrobních systémů a uzlů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZS Zemědělská specializace