Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Abstrakt:
Procesy spojené se zemědělskou výrobou a provozem techniky vyžadují rozsáhlé datové a logistické zázemí s vysokým stupněm automatizace. Práce se zaměří na analýzu vybraných logistických procesů a následný návrh jejich automatizace a monitorování z pohledu nasazení autonomních výrobních systémů a uzlů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ZS Zemědělská specializace