Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Procesy spojené se zemědělskou výrobou a provozem techniky vyžadují rozsáhlé datové a logistické zázemí s vysokým stupněm automatizace. Práce se zaměří na analýzu vybraných logistických procesů a následný návrh jejich automatizace a monitorování z pohledu nasazení autonomních výrobních systémů a uzlů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZS Zemědělská specializace