Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
State of topic:
approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce se zaměří na aplikaci metod automatické identifikace s využitím RFID technologií ve vybraném segmentu zemědělské techniky. Primárně by měla být využita UHF identifikace v kombinaci s dalšími vybranými technologiemi. První část práce bude zaměřena na zpracování přehledu současných trendů a aplikací AutoID, druhá část práce na návrh řešení identifikace ve zvolené aplikační oblasti zemědělské výroby.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AS Agricultural Specialization