Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Abstrakt:
Práce se zaměří na aplikaci metod automatické identifikace s využitím RFID technologií ve vybraném segmentu zemědělské techniky. Primárně by měla být využita UHF identifikace v kombinaci s dalšími vybranými technologiemi. První část práce bude zaměřena na zpracování přehledu současných trendů a aplikací AutoID, druhá část práce na návrh řešení identifikace ve zvolené aplikační oblasti zemědělské výroby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZS Zemědělská specializace