Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Stav tématu: schváleno (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Abstrakt:
U vybrané skupiny odrůd broskvoně obecné soustředěných v genofondové kolekci Ústavu ovocnictví bude provedeno vyhodnocení pomologických znaků podle platného deskriptoru pro hodnocení genových zdrojů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení