Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Postoj veřejnosti k lesnímu hospodářství a myslivosti
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce se bude zabývat názory lidí různých věkových kategorií na současný stav lesního hospodářství a myslivosti. Teoretická část bude shrnovat výsledky předcházejících šetření na toto téma, prezentaci v médiích a odborné studie. Praktická část bude založena na dotazníkovém šetření a rozhovorech s respondenty. Cílem bude poskytnout doporučení pro zlepšení postoje veřejnosti k lesnímu hospodářství a myslivosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení