Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Permakultúrne pestovanie zeleniny
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Abstrakt:
V podobe literárnej rešerše popísať i z historického pohľadu permakultúrne pestovanie záhradníckych plodín. Charakterizovať samotné permakultúrne pestovanie v oblasti zeleninárstva. Vypracovať návrh permakultúrneho záhonu pre ekologický pozemok na ZF MENDELU.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení