Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Summary: Komplexní krajinářská analýza vybraného území se specifickým zaměřením na sportovní a rekreační aktivity. Identifikace a posouzení dopadů sportovních aktivit na složky krajiny, analýza střetů v území a návrh souboru doporučení pro další udržitelný rozvoj území.

There are no limitations of the topic