Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Abstrakt:
Komplexní krajinářská analýza vybraného území se specifickým zaměřením na sportovní a rekreační aktivity. Identifikace a posouzení dopadů sportovních aktivit na složky krajiny, analýza střetů v území a návrh souboru doporučení pro další udržitelný rozvoj území.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení