Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Komplexní krajinářská analýza vybraného území v příměstské oblasti s důrazem na zhodnocení potenciálu pro rozvoj udržitelné rekreace. Rozbor dostupných podkladů doplněný vlastní prací v terénu. Vyhodnocení potenciálu území na základě výsledků analýz a návrh souboru praktických doporučení pro rozvoj lokality a zvýšení nabídky aktivit pro podporu udržitelné rekreace v dané lokalitě.

There are no limitations of the topic