Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Abstrakt: Komplexní krajinářská analýza vybraného území v příměstské oblasti s důrazem na zhodnocení potenciálu pro rozvoj udržitelné rekreace. Rozbor dostupných podkladů doplněný vlastní prací v terénu. Vyhodnocení potenciálu území na základě výsledků analýz a návrh souboru praktických doporučení pro rozvoj lokality a zvýšení nabídky aktivit pro podporu udržitelné rekreace v dané lokalitě.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení