Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Identifikace a prezentace historických krajinných struktur
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Komplexní krajinářská analýza vybraného území s důrazem na historické krajinné struktury odpovídající znakům kulturní krajiny reliktního typu. Rozbor dostupných dat doplněný vlastním mapováním s využitím různých technických prostředků. Vyhodnocení výsledků na základě porovnání s dostupnými příklady z ČR i ze zahraničí. Návrh vhodných způsobů prezentace identifikovaných hodnot pro rozšíření nabídky udržitelného turistického ruchu v dané lokalitě.

There are no limitations of the topic