Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Evoluce půd v nížinných lesích
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Nížinné oblasti Čech a Moravy prošly od poslední doby ledové velmi proměnlivým vývojem. Ve vazbě na klima, disturbanční režim a působení člověka se v těchto regionech výrazně měnil charakter vegetace. Nejen, že se zde střídaly různé dřeviny, mnohdy se měnil i fyziognomický tvar vegetace. Převážně travinné formace se měnily na lesní vegetaci a naopak. Cílem diplomové práce bude zjistit, jak se změny vegetace promítly do evoluce půd. Studovány budou vybrané oblasti v Bílých Karpatech. Hypoteticky předpokládáme polygenetický vývoj půd.

There are no limitations of the topic