Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Řízení robotu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Radovan Kukla
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Dr. Ing. Radovan Kukla
Abstrakt: Analyzujte vlastnosti modelu. Navrhněte realizaci. Zhodnoťte řešení
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia