Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Růst douglasky tisolisté na vybraném lesním majetku v ČR
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt:
Práce by obnášela odběr vzorků nebozezem, měření šířek letokruhů v laboratoři, vytvoření chronologií - průměrných růstových křivek. Zjíštění citlivosti letokruhových řad vůči klimatu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-LI Lesní inženýrství
N-KJNI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.