Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
Abstrakt:
Charakterizovat rizika používaných rostlin ve floristické tvorbě, vymezit reálná nebezpečí výběru rostlin z volné přírody a velkoobchodů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-FT Floristická tvorba
B-FT-FT Floristická tvorba

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.