Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Dr. Ing. Anna Němcová
Abstrakt: Liter. rešerše, vyhodnocení cca 5 odrůd, vyhodnotit v čerstvém stavu, uskladnit, v pravidelných intervalech hodnotit laboratorně i senzoricky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Specializace
N-ZIZ Zahradnické inženýrstvíNZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.