Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Dr. Ing. Anna Němcová
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Dr. Ing. Anna Němcová
Abstrakt:
Lit. rešerše, zaměření na jeden druh (např. kanadské borůvky), od zvoleného druhu min. 4 odrůdy, založení pokusu - vyhodnocení kvality po sklizni, uskladnění v závislosti na druhu, vliv mikroklimatických podmínek, vyhodnocení podle vhodných jakostních parametrů. Rezervováno pro Moniku Ralenovskou (návaznost na BP).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Specializace
N-ZIZ Zahradnické inženýrstvíNZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.