Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Alice Čížková
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Bakalářská práce bude zaměřena na možnosti využití bioúhlu ve vinohradnických podmínkách - obohacení půdního profilu, kompostování atd.

There are no limitations of the topic