Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracování lit. rešerše zaměřené na problematiku strojů ve vinohradnictví pro zajištění tradičně ručně prováděných operací ze souboru zelených prací

K tématu nejsou zadaná žádná omezení