Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je zpracování lit. rešerže s tématikou půdního zhutnění, s důrazem na mechanizační prostředky pro jeho zmírnění

There are no limitations of the topic