Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracování lit. rešerže s tématikou půdního zhutnění, s důrazem na mechanizační prostředky pro jeho zmírnění

K tématu nejsou zadaná žádná omezení