Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Bakalářská práce bude zaměřena na možnosti využití různých mulčovacích a půdoochranných materiálů ve vinohradnictví.

There are no limitations of the topic