Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce bude zaměřena na možnosti využití různých mulčovacích a půdoochranných materiálů ve vinohradnictví.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení