Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Alice Čížková
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Alice Čížková
Abstrakt:
Bakalářská práce bude zaměřena na možnosti zpracování odpadních produktů z vinařství kompostováním. Experimentální část bude probíhat na kompostárně v areálu ZF.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení