Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude zpracováni přehledu moderních nádob na uskladnění vína s důrazem na jejich materiálové provedení a další technické parametry

There are no limitations of the topic