Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účely
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Summary:
Cílem práce bude stanovení spalného tepla a výhřevnosti u různých odrůd révy, včetně návrhu možného využití réví ve vinařském provozu.

There are no limitations of the topic