Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účely
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem práce bude stanovení spalného tepla a výhřevnosti u různých odrůd révy, včetně návrhu možného využití réví ve vinařském provozu.

There are no limitations of the topic