Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Summary:
Práce bude zaměřena na hodnocení termínu nástupu hlavních fenofází révy na experimentálním stanovišti. Při současném hodnocení intenzity dlouživého růstu a dalších parametrů s ohledem na hnojení keřů různou dávkou organických hnojiv.

There are no limitations of the topic