Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stavebně-technické řešení vinařských provozů
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce postihuje problematiku stavebně-technického řešení moderních vinařských provozů. Budou popsána materiálová a technická řešení při realizaci jednotlivých stavebních konstrukcí - nosné části, stropy, izolace, podlahy, větrání apod. Součástí práce bude i studie návrhu stavby s vyčíslením předpokládaných investičních nákladů.

informace
There are no limitations of the topic