Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce se zabývá popisem technických prostředků pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů. Ze základních požadavků na přepravu budou odvozeny možnosti používání transportních systémů na současné úrovni. Práce bude obsahovat popis vybraných typů prostředků s uvedením jejich hlavních provozních parametrů.

There are no limitations of the topic