Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. et Ing. Lenka Miksová
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. et Ing. Lenka Miksová
Summary:
Teoretická část práce bude zaměřená na popis průběhu a příčin probíhajících klimatických změn na úrovni ČR. Budou definovány vlastnosti dřevin vhodných do takto změněných podmínek. Bude navržen sortiment perspektivních taxonů dřevin. Na základě sledování vybraných charakteristik dřevin ve zvolených segmentech zeleně v kontextu s průběhem základních klimatických veličin bude vyhodnocena jejich schopnost snášet klimatické změny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RMGM Realisations and Municipal greenery management
B-LSA Landscape Architecture
B-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.