Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. et Ing. Lenka Miksová
Abstrakt:
Teoretická část práce bude zaměřená na popis průběhu a příčin probíhajících klimatických změn na úrovni ČR. Budou definovány vlastnosti dřevin vhodných do takto změněných podmínek. Bude navržen sortiment perspektivních taxonů dřevin. Na základě sledování vybraných charakteristik dřevin ve zvolených segmentech zeleně v kontextu s průběhem základních klimatických veličin bude vyhodnocena jejich schopnost snášet klimatické změny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RSZ Realizace a správa zeleně
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.