Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů - ZF
Max. počet študentov:1
Navrhol:Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-ZI Zahradnické inženýrstvíB-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.