Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.