Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Téma zaměřeno na experimentálním ověření vodního režimu u vybraného sortimentu 2 odrůd a kombinací několika podnoží (kontejnerovaná sadba) . Experiment bude založen na experimentálních plochách ústavu (Lednice - areál Mendelea). Během vegetace budou navrženy 3 různé režimy závlahy a následně bude sledována vlhkost a teplota substrátu, přírůstky, obsah chlorofylu, velikost kořenového systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Specializace
N-ZIZ Zahradnické inženýrství
NVAV Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.