Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: Téma zaměřeno na experimentálním ověření vodního režimu u vybraného sortimentu 2 odrůd a kombinací několika podnoží (kontejnerovaná sadba) . Experiment bude založen na experimentálních plochách ústavu (Lednice - areál Mendelea). Během vegetace budou navrženy 3 různé režimy závlahy a následně bude sledována vlhkost a teplota substrátu, přírůstky, obsah chlorofylu, velikost kořenového systému.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
C-HEN Horticulture engineering
NVAV Vinohradnictví a vinařství

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.