Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Abstrakt:
Popsat základní aspekty využívající se k posilování odolnosti bobulí vůči šedé hnilobě. Téma lze řešit: A) jako literární rešerši. B) jako experiment, nutno mít vlastní viniciOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrstvíB-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.