Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Popsat základní aspekty využívající se k posilování odolnosti bobulí vůči šedé hnilobě. Téma lze řešit: A) jako literární rešerši. B) jako experiment, nutno mít vlastní viniciOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.