Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Summary:
Vláhová bilance je vyjádřena rozdílem mezi úhrny srážek a potenciální evapotranspirací. Z podkladů ČHMÚ bude vypracována analýza výskytu srážek, teploty vzduchu a evapotranspirace v jednotlivých letech za období 1961 až 2015 na jižní Moravě. Zvláštní pozornost bude věnována vegetačnímu období.

There are no limitations of the topic