Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
State of topic: approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Vláhová bilance je vyjádřena rozdílem mezi úhrny srážek a potenciální evapotranspirací. Z podkladů ČHMÚ bude vypracována analýza výskytu srážek, teploty vzduchu a evapotranspirace v jednotlivých letech za období 1961 až 2015 na jižní Moravě. Zvláštní pozornost bude věnována vegetačnímu období.

There are no limitations of the topic