Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Abstrakt:
Vláhová bilance je vyjádřena rozdílem mezi úhrny srážek a potenciální evapotranspirací. Z podkladů ČHMÚ bude vypracována analýza výskytu srážek, teploty vzduchu a evapotranspirace v jednotlivých letech za období 1961 až 2015 na jižní Moravě. Zvláštní pozornost bude věnována vegetačnímu období.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZI Zahradnické inženýrství
N-ZI-Z Zahradnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.