Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Aroklimatická rajonizace vinné révy
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Summary:
Průběh počasí v posledních desetiletí potvrzuje poznatky klimatologů o změnách klimatu. Nejvyšší dynamiku změn vykazuje teplota vzduchu, u které je statisticky prokazatelný nárůst. Tento není u úhrnů srážek, ale jejich dynamika je též vysoká. Změna klimatu ovlivňuje podmínky růstu, vývoje i výnosů révy vinné. Cílem práce je vyhodnotit změnu teploty vzduchu a srážek v oblastech pěstování révy vinné, stanovit bioklimatologické podmínky pro rozšiřování ploch jejího pěstování na Moravě (nebo v Čechách). Využít dosavadní rajonizace pěstování révy vinné jako podklad a vymezit rozdíly k roku 2020.

There are no limitations of the topic