Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Průběh počasí v posledních desetiletí potvrzuje poznatky klimatologů o změnách klimatu. Nejvyšší dynamiku změn vykazuje teplota vzduchu, u které je statisticky prokazatelný nárůst. Tento není u úhrnů srážek, ale jejich dynamika je též vysoká. Změna klimatu ovlivňuje podmínky růstu, vývoje i výnosů révy vinné. Cílem práce je vyhodnotit změnu teploty vzduchu a srážek v oblastech pěstování révy vinné, stanovit bioklimatologické podmínky pro rozšiřování ploch jejího pěstování na Moravě (nebo v Čechách). Využít dosavadní rajonizace pěstování révy vinné jako podklad a vymezit rozdíly k roku 2020.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení