Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Summary: Odborným konzultantem této DP bude Ing. Roman Zámečník, Ph.D 1. Prostudujte literární prameny a historické dokumenty (zahradní plánová dokumentace, historické fotografie, letecké snímky aj.) k zadanému objektu. 2. Zaměřte se na zahradně-architektonickou tvorbu prof. Ing. Bohdana Wagnera, CSc. obecně, tematicky ji rozdělte a charakterizujte ji. 3. V modelovém objektu proveďte následující průzkumy a rozbory: a) analýza a interpretace historických podkladů, b) inventarizace a klasifikace vegetačních prvků, c) uměleckohistorické vyhodnocení vývoje objektu, kompoziční, funkční a provozní vztahy a charakteristiky objektu, d) vyhodnocení autenticity vegetačních prvků. 4. Na základě průzkumů a rozborů vypracujte záměr obnovy modelového objektu.

There are no limitations of the topic