Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Abstrakt:
Odborným konzultantem této DP bude Ing. Roman Zámečník, Ph.D 1. Prostudujte literární prameny a historické dokumenty (zahradní plánová dokumentace, historické fotografie, letecké snímky aj.) k zadanému objektu. 2. Zaměřte se na zahradně-architektonickou tvorbu prof. Ing. Bohdana Wagnera, CSc. obecně, tematicky ji rozdělte a charakterizujte ji. 3. V modelovém objektu proveďte následující průzkumy a rozbory: a) analýza a interpretace historických podkladů, b) inventarizace a klasifikace vegetačních prvků, c) uměleckohistorické vyhodnocení vývoje objektu, kompoziční, funkční a provozní vztahy a charakteristiky objektu, d) vyhodnocení autenticity vegetačních prvků. 4. Na základě průzkumů a rozborů vypracujte záměr obnovy modelového objektu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení